Về việc tạm ngưng đón khách để nâng cấp sửa chữa KDL Cồn Phụng

Về việc tạm ngưng đón khách để nâng cấp sửa chữa KDL Cồn Phụng

Khu du lịch Cồn Phụng Bến Tre xin trân trọng thông báo từ 08 giờ ngày 11 tháng 03 năm 2020. Khu du lịch tạm ngưng đón khách để nâng cấp sửa chữa.
Đến khi đón khách trở lại chúng tôi sẽ có thông báo chính thức.
Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.