fbpx

Tuần lễ văn hóa du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ 1 (26 – 01/01/2018).

Tuần lễ văn hóa du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ 1 (26 – 31/12/2017).

Tuần lễ văn hóa du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ 1 (26 – 01/01/2017).

 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Tuần lễ Văn hóa – Du lịch lần thứ I năm 2017 với chủ đề “Du lịch sông nước, cây trái miệt vườn huyện Châu Thành”.  Tuần lễ Văn hóa – Du lịch lần thứ I năm 2017 từ ngày 26 tháng 12 năm 2017 đến ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

gọi em tư vẫn giúp em Tuần lễ văn hóa du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ 1 (26 – 31/12/2017). Tuần lễ văn hóa du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ 1 (26 – 31/12/2017).Nguồn sưu tầm.