Tổng Thống Mỹ Trump đến Việt Nam (Cồn Phụng Bến Tre)


Mời các bạn xem clip

Tổng Thống Mỹ Trump đến Việt Nam, Lỡ hẹn Việt Nam, Lỡ hẹn Cồn Phụng năm ngoái
Năm nay Kim Jong-un và Donald Trump sẽ không lỡ hẹn nữa đâu nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *