fbpx

Tag Archives: ông đạo dừa

Cha là ông Nguyễn Thành (ông Đạo Dừa) Trúc-là một cựu cai tổng thời Pháp thuộc từ những năm 1940 đến năm 1944, cai tổng có tới ba người vợ và Nguyễn Thành Nam là con của người vợ cả. Vì thế ông được thừa hưởng rất nhiều quyền lợi, còn được tạo điều kiện để đi sang Pháp du học