LỊCH TRỰC TẾT ÂM LỊCH 2016

LỊCH TRỰC TẾT ÂM LỊCH 2016

(Từ 07/02/2016 đến  14/02/2016)

 

NGÀY TRỰC LÃNH ĐẠO LỄ TÂN TC NHÀ HÀNG ĐÒ BẢO VỆ
07/02/2016 ( 29 Tết )
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm Trường An K.Anh Trọn T.Giang – Chi – Ny – Sơn – Hiền Nghĩa Hiếu-Nhật
08/02/2016 (Mùng 1 Tết)
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm K.Cương M.Linh Danh Thanh – Ân – Lữ Trang – Nghĩa – Loan Kiệt Hiếu-Nhật
09/02/2016 (Mùng 2 Tết)
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm B. Thuỷ K.Hoa Huy Chẳng – Lê Trang – N.Giang – Tuyền – T.Bình Nghĩa Hiếu-Nhật
10/02/2016 (Mùng 3 Tết)
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm Yến Linh T.Anh Mekong Thư -V.Bình – Giang – Chi – Ny Kiệt Hiếu-Nhật
11/02/2016 (Mùng 4 Tết)
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm H.Hải Trình Trọn Sơn – Hiền – Thanh – Ân – Lữ Trang Nghĩa Hiếu-Nhật
12/02/2016 (Mùng 5 Tết)
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm Kim Thân Đ.Hải Danh Nghĩa – Loan – Huy – Chẳng – Lê Trang Kiệt Hiếu-Nhật
13/02/2016 (Mùng 6 Tết)
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm Trường An Thảo Mekong N.Giang – Tuyền – T.Bình – Thư -V.Bình Nghĩa Hiếu-Nhật
14/02/2016 (Mùng 7 Tết)
+ Trực ngày Ban Giám Đốc Tất cả CBCNV công ty Hiếu-Nhật
+ Trực đêm Yến Linh Diễm Trọn T.Giang – Chi – Ny – Sơn – Hiền Kiệt Hiếu-Nhật

 

  • Đề nghị toàn thể CB CNV thực hiện đúng , đủ theo lịch trực phân công.
  • Ngày 05/02/2016, Họp tất cả CBCNV Cty triển khai kế hoạch Tết 2015.
  • Ngày 15/02/2016 (Mùng 8 Tết), Họp tất cả CBCNV công ty tổng kết rút kinh nghiệm.
  • Từ ngày 15/02/2016 làm việc và trực theo lịch bình thường.