fbpx

LỊCH NGHỈ TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016

 

NGÀY
NGHỈ

PHÒNG
TCHCTV

PHÒNG 

MAKETING

PHÒNG
ĐHDL

BỘ
PHẬN NH-KS

BỘ
PHẬN BẾP

30/01/2016
(21 ÂL)

Thứ 7

Ngọc Hân

Danh

01/02/2016
(23 ÂL)

Thứ 2

Kim Anh

Lâm Hải

02/02/2016
(24 ÂL)

Thứ 3

Yến Linh, Thảo

Chính

Mêkong, Thanh, Tho,Sơn

Trọn, C.Hoa

03/02/2016
(25 ÂL)

Thứ 4

Mỹ Linh, ,  Nhung

 Diễm, Hoa, Công Trình,
Hồng Hải

Ngọc Hân, Giang, Thấy,
Huy, Nghĩa

Danh, Toàn,

04/02/2016
(26 ÂL)

Thứ 5

Mỹ Linh, , Nhung

Diễm, Hoa, Công Trình

Thoa, Trang Lữ, Hiền, Vĩnh Bình

, Liên

06/02/2016
(28 ÂL)

Thứ 7

Đông Hải,

Yến Linh, 

Cúc

Thân, Tha Anh, K.Cương,
Kiệt

An,
Ân, Chi, Yến

Gọn, Tuyến

07/02/2016
(29 ÂL)

Chủ Nhật

Đông Hải, Thủy, Hùng, Chẳng

Thân, Thủy, Chính, Nghĩa

Mêkong ,Trúc,  Tuyền, Loan, Thư, Trang , T.Bình