Hình ảnh lễ hội dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019

Hình ảnh lễ hội dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019