fbpx

khai-mac-le-hoi-cay-trai-ngon-an-toan-tinh-ben-tre-nam-2018

Khai mạc lễ hội cây, trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018

Khai mạc lễ hội cây, trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 tổ chức lần thứ 17, diễn ra từ ngày 15 – 19 với hàng trăm gian hàng tại lễ hôi trái cây Chợ Lách Bến Tre.