Du khách chụp ảnh tại nhà vườn mật ong

Du khách chụp ảnh tại nhà vườn mật ong Cồn Phụng – Cồn Thới Sơn