Bến Tre Tổ Chức Hội Nghị Hợp Tác Phát triển Du Lịch Phú Yên – Bến Tre

 Du Lịch Bến Tre – Hội Nghị Hợp Tác Phát triển Du Lịch Phú Yên

Chiều ngày 16/10/2017, Hội nghị triển khai thực hiện chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch năm 2017, với sự tham gia của đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Phú Yên và Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre cùng với sự tham dự của các đơn vị du lich Lữ hành của 2 tỉnh đã được tổ chức tại Công ty TNHH DL DVTM Cồn Phụng Bến Tre.
Hội nghị đã trao đổi các hoạt động sẽ triển khai phối hợp thực hiện công tác phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị.

Đại diện TTXT DL Tỉnh Bến Tre

Đại diện TTXT DL tỉnh Phú Yên

Các đơn vị du lịch  đại diện tỉnh Bến Tre và Phú Yên

Bến Tre – Hội Nghị Hợp Tác Phát triển Du Lịch Phú Yên

Bến Tre – Hội Nghị Hợp Tác Phát triển Du Lịch Phú Yên

Đại diện 2 TTXT DL tỉnh Bến Tre và TTXT DL Phú Yên ký kết hợp đồng phát triển

Bến Tre – Hội Nghị Hợp Tác Phát triển Du Lịch Phú Yên