fbpx

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 09 NĂM 2015

 

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 09 NĂM 2015

(  Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 30/09/2015 )

 

 

 

Thứ

 

Ngày trực

Lễ Tân

BỘ
PHẬN NHÀ HÀNG

Vệ

Phi Ưng

Đò

Trưởng ca

Nhân viên

3

01/09/2015

K.Anh

An

Ly – Tuyền

Vệ

Nghĩa

4

02/09/2015

Mỹ Linh

Trúc

Kong – V.Bình

Vệ

Kiệt

5

03/09/2015

T.Anh

Trọn

VySơn

Vệ

Nghĩa

6

04/09/2015

Trình

Thanh

T.BìnhThoa

Vệ

Kiệt

7

05/09/2015

Đ.Hải

Giang

TrangÂn

Vệ

Nghĩa

CN

06/09/2015

Yến Linh

Danh

Toàn  – Chi

Vệ

Kiệt

2

07/09/2015

Diễm

An

Ly – Tuyền

Vệ

Nghĩa

3

08/09/2015

K.Cương

Trúc

Kong – V.Bình

Vệ

Kiệt

4

09/09/2015

K.Anh

Trọn

VySơn

Vệ

Nghĩa

5

10/09/2015

Mỹ Linh

Thanh

T.BìnhThoa

Vệ

Kiệt

6

11/09/2015

T.Anh

Giang

TrangÂn

Vệ

Nghĩa

7

12/09/2015

Trình

Danh

Toàn  – Chi

Vệ

Kiệt

CN

13/09/2015

Đ.Hải

An

Ly – Tuyền

Vệ

Nghĩa

2

14/09/2015

Yến Linh

Trúc

Kong – V.Bình

Vệ

Kiệt

3

15/09/2015

Diễm

Trọn

VySơn

Vệ

Nghĩa

4

16/09/2015

K.Cương

Thanh

T.BìnhThoa

Vệ

Kiệt

5

17/09/2015

K.Anh

Giang

TrangÂn

Vệ

Nghĩa

6

18/09/2015

Mỹ Linh

Danh

Toàn  – Chi

Vệ

Kiệt

7

19/09/2015

T.Anh

An

Ly – Tuyền

Vệ

Nghĩa

CN

20/09/2015

Trình

Trúc

Kong – V.Bình

Vệ

Kiệt

2

21/09/2015

Đ.Hải

Trọn

VySơn

Vệ

Nghĩa

3

22/09/2015

Yến Linh

Thanh

T.BìnhThoa

Vệ

Kiệt

4

23/09/2015

Diễm

Giang

TrangÂn

Vệ

Nghĩa

5

24/09/2015

K.Cương

Danh

Toàn  – Chi

Vệ

Kiệt

6

25/09/2015

K.Anh

An

Ly – Tuyền

Vệ

Nghĩa

7

26/09/2015

Mỹ Linh

Trúc

Kong – V.Bình

Vệ

Kiệt

CN

27/09/2015

T.Anh

Trọn

VySơn

Vệ

Nghĩa

2

28/09/2015

Trình

Thanh

T.BìnhThoa

Vệ

Kiệt

3

29/09/2015

Đ.Hải

Giang

TrangÂn

Vệ

Nghĩa

4

30/09/2015

Yến Linh

Danh

Toàn  – Chi

Vệ

Kiệt

Yêu cầu ca trực:
Thời gian trực : từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 ngày hôm sau
Mặc trang phục đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt khi có khách.
Có sổ ghi chép tình hình ca trực và bàn giao cho ca hôm sau.
Đảm bảo trực đúng theo lịch  phân công, nếu thay đổi phải xin ý kiến giám đốc.
Kiểm tra tắt, mở điện, nước đúng quy định.
Phối hợp với bảo vệ chuyên trách để đảm bảo tốt an ninh trật tự .