Tour  Mekong 2 ngày  1 đêm – Sài Gòn – Tiền Giang – Bến Tre – Cần Thơ

Tour  Mekong 2 ngày  1 đêm - Sài Gòn - Tiền Giang - Bến Tre - Cần Thơ

Tour  Mekong 2 ngày  1 đêm – Sài Gòn – Tiền Giang – Bến Tre – Cần Thơ